Warwick/Lol/Cosmetics – Warwick Urf Build, Runes & Counters

Language

Đang xem: Warwick/lol/cosmetics

*

*

Korea

*

Japan

*

North America

*

Eursentory.vne West

*

Eursentory.vne Nordic & East

*

Oceania

*

Brazil

*

LAS

*

LAN

*

Russia

*

Turkey

*

*

Warwick

Xem thêm: Xử Lý Nền Đất Yếu Là Gì ? Các Biện Pháp Xử Lý Khi Gặp Nền Đất Yếu

Eternal HungerWarwick's basic attacks deal bonus magic damage. If Warwick is below 50% health, he heals the same amount. If Warwick is below 25% health, this healing triples.”>

*

*

Q

*

W

Xem thêm: Mổ Trĩ Bao Lâu Thì Lành – Mổ Trĩ Bao Lâu Thì Khỏi, Lành Vết Cắt Và Hết Đau

Related Articles

Trả lời

Back to top button