Chiến Lược Long Straddle Là Gì ? Cách Áp Dụng Chúng Vào Giao Dịch Nhị Phân

Something that straddles a line, such as a border or river, exists on each side of it or goes across it:

Đang xem: Straddle là gì

to be unable to decide which of two opinions about a subject is better and so partly support both opinions:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ sentory.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

To straddle something is also to be unable to decide which of two opinions about something is better, and so to partly support both opinions:
a situation in which an investor buys or sells both a call option (= agreement to buy shares at a fixed price before or on a fixed date) and a put option (= agreement to sell shares at an agreed price before or on a particular date):
There is a lower level of initial margin on straddle positions because the daily price movements are likely to be lower than in the individual contracts.
a situation in which an investor buys both a call option and a put option on the same shares because they think that there will be a big change in the share price but they do not know if it will go up or down
a situation in which an investor sells both a call option and a put option on the same shares because they think that the share price will probably stay the same

*

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Mã Code Vé Máy Bay Là Gì ? Code Vé Máy Bay Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập sentory.vn English sentory.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

Xem thêm: Người Bệnh Ung Thư Có Nên Dùng Thực Phẩm Chức Năng Vision Chữa Ung Thư Tốt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Related Articles

Trả lời

Back to top button