Giới Thiệu Giải Thuật Sift Là Gì, Giới Thiệu Giải Thuật Sift Để Nhận Dạng Ảnh

I. SIFT là gì ?

Tiếp nối chuỗi bài viết về các phương pháp trong xử lý ảnh, hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn về phương pháp trích chon đặc trưng SIFT. SIFT (Scale-invariant feature transform) là một feature descriptor được sử dụng trong computer vision và xử lý hình ảnh được dùng để nhận dạng đối tượng, matching image, hay áp dụng cho các bài toán phân loại…

Đang xem: Sift là gì

*

4×4 Gradient windowHIstogram of 4×4 samples per window in 8 directionsGaussian weighting around center4x4x8 = 128 dimensional feature vector Đặc điểm :Các keypoint sẽ ít bị phụ thuộc bởi cường độ sáng, nhiễu, góc xoay của ảnh do các descriptor được tạo ra từ gradients do đó nó đã bất biến với các thay đổi về độ sáng (ví dụ: thêm 10 vào tất cả các pixel hình ảnh sẽ mang lại cùng một mô tả chính xác).Nhanh và hiệu quả, tốc độ xử lý gần như với thời gian thực (realtime)Có thể xử lý khi xoay ảnh

II. Áp dụng SIFT cho bài toán phân loại

Để khởi tạo đối tượng SIFT trong OpenCV ta sử dụng lệnh: sift = cv2.xfeatures2d.SIFT_create()

img = cv2.imread(“path_to_image”) #đọc ảnhimg = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # chuyển ảnh sang hệ graysift = cv2.xfeatures2d.SIFT_create() #khởi tạo đối tượng siftkp, des = sift.detectAndCompute(img,None) #Đối tượng này có phương thức detectAndCompute trả về 2 outputs kp và des, kp là một list chứa các keypoints được detect bởi SIFT, des là một numpy array chứa len(kp) vectors 128 chiều.print(des.shape) img=cv2.drawKeypoints(gray,kp,img)cv2.imwrite(“path_to_image”,img) #lưu ảnh

Xem thêm: Con Nhắng Là Con Gì ? Con Nhắng Sống Ở Đâu? Nhắng Nướng Là Thịt Con Gì

*

Xem thêm: Tổng Đài Lazada Số Điện Thoại Hotline Lazada, Help Center

Áp dụng cho bài toán phân loại:

def extract_sift_features(X): image_descriptors = sift = cv2.xfeatures2d.SIFT_create() for i in range(len(X)): _, des = sift.detectAndCompute(X, None) image_descriptors.append(des) return image_descriptors Hàm kmeans_bow() nhận đầu vào là một list gồm tất cả các descriptors của các ảnh trong tập X và số cụm num_clusters, sử dụng thuật toán KMeans trong scikit-learn phân cụm các vector descriptors này thành num_clusters cụm. Hàm trả về một danh sách center của các cụm. Vì thao tác này mất rất nhiều thời gian nên ta sẽ lưu danh sách trả về bởi hàm kmeans_bow() ra một file nhị phân.import timedef kmeans_bow(image_descriptors, num_clusters): strar = time.time() bow_dict = kmeans = KMeans(n_clusters=num_clusters, n_jobs = -1, verbose = 1).fit(all_descriptors) bow_dict = kmeans.cluster_centers_ print(“process time: “, time.time() – start) return bow_dictnum_clusters = 50if not os.path.isfile(“bow_dictionary.pkl”): BoW = kmeans_bow(all_descriptors, num_clusters) pickle.dump(BoW, open(“bow_dictionary.pkl”, “wb”))else: BoW = pickle.load(open(“bow_dictionary.pkl”, “rb”))Xây dựng hàm create_features_bow() nhận đầu vào là list image_descriptors, list BoW và num_clusters ở trên, trả về list X_features, trong đó phần tử thứ p của X_vectors là vector đặc trưng theo mô hình BoW ứng với ảnh thứ p, tập keypoint descriptors thứ p. Hãy chú ý sự tương ứng các phần tử trong 4 danh sách: X, Y, image_descriptors, X_features.

Tài liệu tham khảo

Bài viết trên được mình tổng hợp khi mình tham gia học lớp của thầy Đinh Viết Sang – giảng viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và một số tài liệu mình tham khảo dưới đây:

Computer Vision: Algorithms and Applications, 2010 by Richard SzeliskThư viện OpenCVCảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình.Chuyên mục: Blogs

Related Articles

Trả lời

Back to top button