Sau will là gì

Sau will be là các loại trường đoản cú gì?✅ phương pháp cần sử dụng will và won’t . ✅Future continous(Will be doing) và Future perfect (Will have done)


*

Sau will be là loại từ bỏ gì? giải pháp cần sử dụng will và won’t

Sau will be là nhiều loại từ gì?

Trước hết, ta cần nắm rõ cấu tạo để xem sự không giống nhau giữa will be V-ing với will be V3

WILL BE V3

Đây là mẫu mã câu tiêu cực, đã khôn cùng quen thuộc cùng với chúng ta. Thường vào đề thi, sau “Will be V3” gồm giới trường đoản cú “BY”

Ex: triệu Euro năm 2016 will be held in France (triệu Euro năm 2016 sẽ được tổ chức tại Pháp)

WILL BE V-ING

Có 2 điều đặc biệt phải chú ý về kết cấu “will be V-ing” để gia công bài thi tốt:

1) Đây là cấu tạo nhấn mạnh vấn đề chân thành và ý nghĩa mang lại hành vi ra mắt về sau.quý khách sẽ xem: Sau will là gì

Ex: We will throw a buổi tiệc ngọt this Sunday (Chúng ta đang tổ chức một buổi tiệc vào Chủ nhật này)

Để nhấn mạnh vấn đề này ta vẫn nói là “We will be throwing a buổi tiệc ngọt this Sunday”.quý khách đã xem: Sau will be là gì

2) Cấu trúc “will be V-ing” trong chủng loại ngữ pháp này dùng làm nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc đến hành vi đang ra mắt sau đây, không tương quan mang đến thì “Tương lai tiếp diễn”. Vì vậy, nếu như các bạn dịch “đang vẫn …” là không ổn nhé.

Mẹo làm cho bài so với dạng đề thi: Will be + …

Đáp án thường xuyên hoặc là V-ING, hoặc là V3

Nếu câu có nghĩa chủ động, ta lựa chọn V-ING

Nếu câu có nghĩa tiêu cực, ta chọn V3 (Hoặc nếu sau nơi trống gồm giới từ “By”, chắc chắn rằng ta chọn V3)

Cách dùng will/won’t (will not)

Will (sẽ), viết tắt của will là (’ll), hình thức lấp định là will not (won’t),

a) Cách Thành lập Câu khẳng định:

Chủ ngữ (S) + will + động tự nguyên mẫu mã + bửa ngữ (trường hợp có)

Viết tắt: I will = I’ll, we will = we’ll, you will = you’ll, they will = they’ll

Câu lấp định:

Chủ ngữ (S) + won’t + cồn từ nguyên ổn mẫu + té ngữ (ví như có)

Viết tắt: will not = won’t Câu nghi vấn:

Will + chủ ngữ (S) + rượu cồn trường đoản cú nguim mẫu mã + bửa ngữ (trường hợp có)?

Ex: Will you be at the buổi tiệc nhỏ tonight?

(Tối ni các bạn sẽ có mặt sinh hoạt buổi tiệc chứ?)

Câu hỏi cùng với tự để hỏi WH:

Ex: When will you go baông xã lớn your country?

(khi làm sao bạn sẽ trsống về nước?)

b) Cách dùng:

1) Dùng để diễn tả hoặc dự đoán vụ việc, trường hợp vẫn xảy ra sau đây.


Chuyên mục: Hỏi Đáp