Present Value Interest Factor Of Annuity ( Pvifa Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Chia sẻ sentory.vndeo // www. đầu tư. com / terms / p / psentory.vnf. asp

Yếu tố quan trọng về lãi suất hiện tại – Psentory.vnF

Psentory.vnF Calculation and Psentory.vnF Tables

Dưới đây là một ví dụ về tính toán Psentory.vnF và xác định giá trị hiện tại của một khoản tiền tương lai: Giả sử một cá nhân sẽ nhận được 10 000 $ năm năm từ bây giờ và lãi suất chiết khấu hiện tại tỷ lệ là 5%. Sử dụng công thức tính Psentory.vnF, tính toán sẽ là $ 10, 000 / (1 +. 05) ^ 5. Kết quả tính toán Psentory.vnF từ tính là $ 1904. 76. Giá trị hiện tại của khoản tiền tương lai được xác định bằng cách trừ đi số Psentory.vnF từ tổng số tiền trong tương lai sẽ được nhận. Như vậy, giá trị hiện tại của 10 000 USD để nhận được năm năm trong tương lai sẽ là $ 10, 000- $ 1904. 76 = 8, 095. 24.

Đang xem: Pvifa là gì

Các bảng Psentory.vnF thường cung cấp một số phân số để nhân số tương lai cụ thể bằng cách sử dụng công thức 1 / (1 + r) ^ n, mang lại Psentory.vnF cho một đô la. Sau đó, giá trị hiện tại của bất kỳ số tiền tương lai có thể được hình dung bằng cách nhân bất kỳ số tiền quy định bởi sự nghịch của số Psentory.vnF.

Psentory.vnF và giá trị thời gian của tiền

Psentory.vnF, được sử dụng để tính toán giá trị hiện tại của một khoản tiền tương lai, có thể được xem như là mặt trái của đồng xu tính giá trị tương lai của một món quà Tổng số tiền. Cả hai ý tưởng đều bắt nguồn từ khái niệm về giá trị thời gian của tiền bạc.

Xem thêm: Cách Viết Tắt Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Tên Tiếng Anh Là Gì? Hai Câu Chuyện Viết Tắt

*

*
*

ĐịNh nghĩa về sự tăng trưởng cổ tức phi thường Khoảng thời gian mà cổ tức phát hành đối với cổ phần của một cổ phiếu đang ở mức cao hơn mức trung bình. Tốc độ tăng trưởng của các khoản thanh toán cao được nhìn thấy như trên bình thường, do đó “siêu thường”. Do tỷ lệ này cũng sẽ không bền vững nên tỷ lệ tăng trưởng cổ tức sẽ trở lại mức bình thường trở lại.

ĐịNh nghĩa về “Tăng trưởng Siêu tăng trưởng” An ninh có mức tăng trưởng mạnh mẽ trong một khoảng thời gian dài. Một cổ phiếu tăng trưởng siêu thường là một cổ phiếu tốt hơn đáng kể so với thị trường và cung cấp cho các nhà đầu tư lợi nhuận cao hơn trung bình. Trong hầu hết các trường hợp, các cổ phiếu này chỉ duy trì tăng trưởng nhanh của họ trong một thời gian giới hạn trước khi quay trở lại Trái Đất.

Xem thêm: 1 Trái Xoài Bao Nhiêu Calo ? Ăn Xoài Có Giúp Giảm Cân Không?

ĐỊNH NGHITIONA của “Teletax” Một dịch vụ điện thoại hoàn toàn tự động cung cấp các thông báo có sẵn trên các chủ đề thuế khác nhau cho người gọi. Teletax bao gồm khoảng 150 vấn đề liên quan đến thuế khác mà người nộp thuế thường phải đối mặt, chẳng hạn như ai phải nộp hồ sơ, tín dụng thuế, tài khoản hưu trí và sắp xếp thanh toán.

Related Articles

Trả lời

Back to top button