Outnet Là Gì ? Mẹo Chụp Ảnh Rõ Nét Đơn Giản Không Bị Mờ Các Nguyên Nhân Khiến Hình Chụp Bị Out Nét

Out nét là một lỗi hay xảy ra khi đối tượng chính trong ảnh bị mờ do nằm ngoài vùng nét. Out nét sẽ làm bức ảnh bị mờ một số đối tượng hoặc vùng cần chụp, nếu nghiêm trọng hơn có thể làm hỏng hoàn toàn bức ảnh của bạn.

Out nét tiếng anh là gì ?

Out nét là một lỗi hay xảy ra khi đối tượng chính trong ảnh bị mờ do nằm ngoài vùng nét.

*

Out nét sẽ làm bức ảnh bị mờ một số đối tượng hoặc vùng cần chụp, nếu nghiêm trọng hơn có thể làm hỏng hoàn toàn bức ảnh của bạn.

Out nét tiếng anh là: Out of Focus

Các từ vựng liên quan:

Có thể bạn biết:

Video camera /’vɪdiəʊ ‘kæmrə/ máy quay phim

– Minicam /’mɪnɪkæm/ máy quay phim mini

– VCR (video cassette recorder) /’viːsiː’ɑːr/ đầu máy video

– Photography /’fəʊtəgrɑːfi/ nhiếp ảnh

– Lens /lenz/ ống kính

– Flash /flæʃ/ đèn nháy

– Camera /’kæmrə/ máy ảnh

– Tripod /’traɪpɒd/ giá ba chân

– (roll of) film /fɪlm/ (cuộn) phim dùng cho máy ảnh

– Slide projector /slaɪd prə’dʒektər/ máy chiếu dùng phim

– Screen /skriːn/ màn hình

– Film /fɪlm/ phim (dùng cho máy chiếu phim)

– Movie camera /’muːvi ‘kæmrə/ máy quay phim

– Projector /prə’dʒektər/ máy chiếu

(reel of) file /faɪl/ (cuộn) phim dùng cho máy quay phim

– Turntable /’tɜːn’teɪbl/ máy quay đĩa hát

– Cartridge needle /’kɑːtrɪdʒ ‘niːdl/ kim đọc đĩa

– Receiver /rɪ’siːvər/ máy thu

– Cassette deck /kə’set dek/ đầu đọc băng đài

– Speaker /’spiːkər/ loa

– Cassette player /kə’set ‘pleɪər/ đài quay băng

– Cassette /kə’set/ băng đài

– Compact disc (CD) /kəm’pækt dɪsk/ đĩa thu âm (CD)

– Compact disc player /kəm’pækt dɪsk ‘pleɪər/ đầu đĩa

– Headphones /’hedfəʊnz/ tai nghe

Nguyên nhân ảnh bị Out nét

Lấy nét sai: Ở chế độ auto, ảnh bị out nét là vì chủ thể được chụp nằm ở phía sau một vật dẫn đến máy sẽ lấy nét ở phần phía trước chủ thể bạn muốn chụp. Hay ở chế độ lấy nét thủ công, trong quá trình ngắm và quan sát trên máy ảnh, bạn chọn đối tượng cần lấy nét không chính xác dẫn đến tình trạng ảnh bị mờ.Máy ảnh bị rung: Trong nhiều trường hợp việc bạn làm rung máy hoặc chuyển động của gương lật trong máy vô tình để hình ảnh bị rung gây ra out nét. Chủ thể được chụp chuyển động: Khi chụp những chủ thể đang chuyển động sẽ rất khó để có thể bắt dính khoảnh khắc đó do tốc độ chụp không đủ nhanh.Độ sâu trường ảnh quá mỏng: Có nhiều người khi mua và sử dụng lens có độ mở lớn và có thói quen mở khẩu hết cỡ, nếu là như vậy khiến cho độ sâu trường ảnh quá mỏng khiến hình ảnh không có được độ nét rộng mà chỉ nét ở một vùng nhất định.

Related Articles

Trả lời

Back to top button