m&e viết tắt của từ gì

Đang xem: M&e viết tắt của từ gì

Mô hình trình diễn của một chiếc xe di chuyển ampe kế. Khi hiện tại thông qua cuộn dây tăng, pít tông được rút ra vào cuộn dây và con trỏ bị lệch đúng bên phải.
Thông tin đơn vịHệ thống đơn vịĐơn vị cơ sở SIĐơn vị củaDòng điệnKí hiệuA Được đặt tên theoAndré-Marie Ampère

Ampe (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp ampère /ɑ̃pɛʁ/),[1] còn được sentory.vnết là am-pe,[1] cũng còn được gọi là ăm-pe,[2] ký hiệu A, là đơn vị đo cường độ dòng điện (kí hiệu là I) trong hệ SI, lấy tên theo nhà Vật lý và Toán học người Pháp là André Marie Ampère.

Định nghĩa < sửa | sửa mã nguồn>

Đơn vị đo cường độ dòng điện A được định nghĩa từ năm 1946, và có hiệu lực cho đến ngày 20 tháng 5 năm 2019 [3], là dòng điện cố định, nếu nó chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có tiết diện không đáng kể, đặt cách nhau 1 mét trong chân không, thì sinh ra một lực giữa hai dây này bằng 2×10−7 niutơn trên một mét chiều dài.

1 Ampe tương ứng với dòng chuyển động của 6,24150948 · 1018 điện tử e (1 culông) trên giây qua 1 diện tích dây dẫn

1 Ampe = 1 culông / giây 1 A = 1 C/s

Các ước số-bội số trong SI < sửa | sửa mã nguồn>

Bội số Tên gọi Ký hiệu Ước số Tên gọi Ký hiệu 100 mét m       101 đêca da 10–1 đêxi d 102 héctô h 10–2 xenti c 103 kilô k 10–3 mili m 106 mêga M 10–6 micrô µ 109 giga G 10–9 nanô n 1012 têra T 10–12 picô p 1015 pêta P 10–15 femtô f 1018 exa E 10–18 atô a 1021 zêta Z 10–21 zeptô z 1024 yôta Y 10–24 yóctô y

Xem thêm < sửa | sửa mã nguồn>

Ampe giờ Ampe kế
becquerel coulomb độ Celsius farad gray henry hertz joule katal lumen lux newton ohm pascal radian siemens sievert steradian tesla vôn watt weber
Đơn vị
được chấp nhận
sử dụng với SI
decibel độ phút góc giây góc đơn vị khối lượng nguyên tử đơn vị thiên văn electronvolt hecta lít neper ngày giờ phút tấn các đơn vị nguyên tử các đơn vị tự nhiên

Xem thêm: Xem Phim Là Xem Gì? Nói Theo Ngôn Ngữ Điện Ảnh Là Gì ? Tác Phẩm Điện Ảnh Là Gì

Xem thêm
Chuyển đổi đơn vị Lịch sử hệ mét Tiền tố SI Định nghĩa lại đơn vị đo lường quốc tế cơ bản 2019 Hệ thống đo lường Các tổ chức quốc tế duy trì SI BIPM CGPM CIPM
Henri Becquerel (becquerel) Anders Celsius (độ Celsius) Charles-Augustin de Coulomb (coulomb) Michael Faraday (farad) Louis Harold Gray (gray) Joseph Henry (henry) Heinrich Hertz (hertz) James Prescott Joule (joule) Isaac Newton (newton) Georg Ohm (ohm) Blaise Pascal (pascal) Werner von Siemens (siemens) Rolf Maximilian Sievert (sievert) Nikola Tesla (Tesla) Alessandro Volta (vôn) James Watt (watt) Wilhelm Eduard Weber (weber)
Các đơn vị phi SI (cgs)
Anders Jonas Ångström (angstrom) Peter Debye (debye) Loránd Eötvös (eotvos) Galileo Galilei (gal) Johann Carl Friedrich Gauss William Gilbert (gilbert) Heinrich Kayser (kayser) Johann Heinrich Lambert (lambert) Samuel Pierpont Langley (langley) James Clerk Maxwell (maxwell) Hans Christian Ørsted (oersted) Jean Léonard Marie Poiseuille (poise) George Stokes, tòng nam tước thứ 1 (stokes) John William Strutt, nam tước Rayleigh thứ 3 (rayl)
Các đơn vị Đế quốc và
thông thường của Mỹ
Daniel Gabriel Fahrenheit (độ Fahrenheit) Johann Heinrich Lambert (foot-lambert) William John Macquorn Rankine (độ Rankine)
Các đơn vị không trong
hệ thống
Alexander Graham Bell (bel) Marie Curie (curie) Pierre Curie (curie) John Dalton (dalton) Michael Faraday (faraday) Heinrich Mache (Mache) John Napier (neper) René Antoine Ferchault de Réaumur (độ Réaumur) Wilhelm Röntgen (roentgen) Joseph John Thomson (thomson) Evangelista Torricelli (torr)
Danh sách · Các nhà khoa học có tên dùng trong các hằng số vật lý · Các nhà khoa học có tên dùng trong tên nguyên tố hoá học

Tham khảo < sửa | sửa mã nguồn>

^ a ă Đặng Thái Minh, “Dictionnaire sentory.vnetnamien – français. Les mots sentory.vnetnamiens d’origine française”, Synergies Pays riverains du Mékong, n° spécial, năm 2011. ISSN: 2107-6758. Trang 50. ^ Đặng Thái Minh, “Dictionnaire sentory.vnetnamien – français. Les mots sentory.vnetnamiens d’origine française”, Synergies Pays riverains du Mékong, n° spécial, năm 2011. ISSN: 2107-6758. Trang 52. ^ “Historic Vote Ties Kilogram and Other Units to Natural Constants”. NIST. ngày 16 tháng 11 năm 2018. Truy cập ngày 16 tháng 11 năm 2018 .

Xem thêm: Các Triệu Chứng Corona Chủng Mới Của Vi, Triệu Chứng Và Rủi Ro

Bài sentory.vnết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp sentory.vn mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.

Related Articles

Trả lời

Back to top button