H2So3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu

A.Ag2SO4, NaCl, CuSO4, H2S.B.NaOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3,H2S.C.NaCl, H2SO3, CuSO4.D.HNO3, NaOH, NaCl, CuSO4, Ag2SO4.

Phương trình điện li là gì?

Phương trình điện li là một trong những chuyên đề khá quan trọng trong chương trình hóa học lớp 11. Việc hiểu các định nghĩa về sự điện li cũng như một số phương trình điện li cơ bản luôn là điều cần thiết và bắt buộc trước khi giải một bài tập hóa học.

1. Chất điện li mạnh
Chất điện li yếu là chất mà khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion. Chúng ta cùng tìm hiểu một số phương trình điện li của các chất điện li mạnh đặc trưng dưới đây:

+) Axit: HCl, H2SO4 , HNO3 …

HCl → H+ + Cl-
H2SO4 → 2H+ + SO4
+) Bazo: NaOH, Ca(OH)2 …

NaOH → Na+ + OH-
Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-
+) Muối: NaCl, CaCl2 , Al2(SO4)3

NaCl → Na+ + Cl-
CaCl2 → Ca2+ + 2Cl-
Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO4
2. Chất điện li yếu
Ngược lại với chất điện li mạnh thì chất điện li yếu là chất mà khi chúng được hòa tan trong nước, sẽ có một số ít phần từ hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phần tử trong dung dịch.Các chất điện li yếu thường gặp là: axit yếu, bazo yếu, các muối không tan, muối dễ bị phân hủy,..

Ví dụ: HF, H2S, H2SO3,CH3COOH, NH3, Fe(OH)2, Cu(OH)2, AgCl, PbSO4… Và đặc biệt H2O là một chất điện li yếu.

H2so3 có điện li không?

H2So3 là hợp chất có điện li. Đây là một chất axit yếu.
Đang xem: H2so3 là chất điện li mạnh hay yếu

H2so3 là chất điện li mạnh hay yếu?

Bạn hãy dựa vào bảng sau để xem xét. Dựa theo bảng dưới đây, H2So3 là chất điện li yếu.

*

 

PHÂN LOẠI CÂU HỎI

Mã câu hỏi:5852

Loại bài:Lý thuyết

Mức độ:Nhận biết

Dạng bài:Sự điện li

Chủ đề:Sự điện li

Môn học:Hóa học

 

*

Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cao Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Giải tích 12 Chương 4

Ngữ văn 12

Lý thuyết ngữ văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu 12

Soạn bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 12

Unit 15 Lớp 12 Women In Society

Tiếng Anh 12 mới Unit 8

Vật lý 12

Lý thuyết Vật Lý 12

Giải bài tập SGK Vật Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm Vật Lý 12

Vật lý 12 Chương 6

Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cao Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Hóa học 12 Chương 7

Xem thêm: Tóm Tắt Ngữ Pháp Tiếng Anh Hệ 10 Năm Là Gì, Tóm Tắt Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6

Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Sinh Học 12 Chương 3 Sinh thái học

Lịch sử 12

Lý thuyết Lịch sử 12

Giải bài tập SGK Lịch sử 12

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 5 Lịch Sử VN

Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa lý các vùng kinh tế

Công nghệ 12

Lý thuyết Công nghệ 12

Giải bài tập SGK Công nghệ 12

Trắc nghiệm Công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6

Xem nhiều nhất tuần

Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Tiếng Anh Lớp 12 Unit 15

Tiếng Anh Lớp 12 Unit 13

Tiếng Anh Lớp 12 Unit 14

Đề thi thử THPT QG môn Ngữ Văn

Đề thi minh họa 2020

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020

Trắc nghiệm THPT QG Tiếng Anh

Trắc nghiệm THPT QG môn Hóa

Video ôn thi THPT QG Tiếng Anh

Trắc nghiệm THPT QG môn Địa

Video ôn thi THPT QG môn Sinh

Trắc nghiệm THPT QG môn Toán

Video ôn thi THPT QG môn Toán

Trắc nghiệm THPT QG môn Sinh

Video ôn thi THPT QG môn Vật lý

Trắc nghiệm THPT QG môn GDCD

Trắc nghiệm THPT QG môn Vật lý

Trắc nghiệm THPT QG môn Sử

Video ôn thi THPT QG môn Văn

Video ôn thi THPT QG môn Hóa

 

*

 

Kết nối với chúng tôi

 

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

 

Thứ 2 – thứ 7: từ 08h30 – 21h00

sentory.vn.vn

Tham khảo thêm từ khóa:

so2 là chất điện li mạnh hay yếu
na2so3 là chất điện li mạnh hay yếu
so3 là chất điện li mạnh hay yếu
điện li h2so3

 

Related Articles

Trả lời

Back to top button