Tìm Hiểu Seaway Bill (Swb) Và Express Bill Of Lading Là Gì, Bill Of Lading Là Gì

Telex Release, hay Điện nhả hàng là một thông báo được gửi bởi hãng tàu hoặc đại lý tại cảng bốc hàng (port of loading) đến văn phòng hoặc đại lý của họ tại cảng dỡ hàng (port of discharge) để thông báo rằng Người gửi hàng (Shipper) hoặc người xuất khẩu đã nộp lại một hoặc tất cả các vận đơn ban đầu đã được cấp cho họ. Điện nhả hàng có thể thông báo qua điện Telex, fax hoặc thường là Email. Thông qua Telex Release này, đại lý tại cảng dỡ hàng có thể giải phóng hàng hóa ngay cho người nhận có tên trên vận đơn mà consignee không cần xuất trình bất kỳ vận đơn gốc nào.

Đang xem: Express bill of lading là gì

 

Express release bill of lading là gì

Người gửi hàng có thể in bản B/L photo ra (BL này sẽ có thêm chữ “Surrendered”, gọi là Surrendered B/L – vận đơn đã xuất trình tại cảng xếp hàng) hoặc không cần in BL mà chỉ cần báo cho người nhận hàng mã xác nhận (confirmation code) cho việc lô hàng đã được giải phóng (released). Lưu ý là vận đơn phải là vận đơn đích danh chứ không thể là vận đơn theo lệnh hay để trống.

Người ta thường sử dụng bill Surrendered khi shipper và consignee có mối quan hệ tốt hoặc có thể là chi nhánh của nhau, cũng có thể shipper không thể gửi B/L gốc kịp cho consignee trong khi hàng hóa đã đến cảng dỡ hàng nên họ yêu cầu hãng tàu hoặc forwarder làm Telex Release để tránh các chi phí phát sinh.

Xem thêm: Ăn Sữa Chua Hy Lạp Là Gì – Cách Làm Sữa Chua Dẻo Và Sữa Chua Hy Lạp

*

Telex Release thường đi kèm với Surrendered B/L

Express release là gì?

Express release (giải phóng hàng nhanh) thường được sử dụng khi hàng hóa được giao theo một Giấy gửi hàng đường biển (Seaway bill). Đây là một loại giấy mà hãng tàu phát cho khách hàng của mình khi họ thanh toán đầy đủ các chi phí cho lô hàng. Thường thì hãng tàu sẽ phát hành Seaway bill ngay khi tàu chạy khi nhận được đầy đủ thanh toán của người gửi hàng, tức là sẽ nhả hàng cho consignee khi tàu đến cảng dỡ. Consignee có thể đến lấy hàng mà không cần xuất trình B/L gốc hay cần phải có điện giao hàng.

*

Seaway Bill

Sự khác biệt cơ bản giữa Telex Release và Express Release

– Với trường hợp dùng Surrendered bill (Telex release) thì chủ hàng vẫn có thể giữ hàng (hold) cho tới khi quyết định nhả hàng cho người nhận hàng. Trong khi nếu dùng Seaway bill (Express release) thì sau khi phát express release sẽ auto nhả hàng cho consignee mà không có quyền hold hàng.

Xem thêm: phần mềm zoom của nước nào

Express bill là gì

– Telex Release có thể mất phí, nhưng Seaway bill không phải mất phí. Tuy nhiên một số hãng tàu quy định thời gian thanh toán sau khi tàu chạy mới áp dụng Seaway bill không mất phí. Ngoài ra, một số quốc gia như Mexico, Brazil không sử dụng Seaway bill trong vận chuyển hàng hóa.

Express bill of lading

Phân biệt Telex Release và Express Release trong giải phóng hàng đường biển theo Bill of Lading.

Related Articles

Trả lời

Back to top button