Tỷ Giá Đô La Úc Aud – Tá»· Gi㡠đô ÚC Hã´M Nay Ngã Y 09/5/2021

Chuyển đổi Đô la Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Úc hôm nay là 1 AUD = 17.927 VND. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Úc.

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Bảng tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Úc mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank 17.576 17.646 18.268 18.330
ACB 17.773 17.889 18.307 18.307
Agribank 17.616 17.687 18.203
Bảo Việt 17.720 18.150
BIDV 17.551 17.657 18.164
CBBank web giá sentory.vn sentory.vn
Đông Á sentory.vn xem tại sentory.vn xem tại sentory.vn web giá
Eximbank web giá sentory.vn xem tại sentory.vn
GPBank xem tại sentory.vn xem tại sentory.vn
HDBank xem tại sentory.vn webgiá.com web giá
Hong Leong webgiá.com webgiá.com sentory.vn
HSBC sentory.vn sentory.vn xem tại sentory.vn sentory.vn
Indovina web giá sentory.vn webgiá.com
Kiên Long sentory.vn xem tại sentory.vn sentory.vn
Liên Việt webgiá.com web giá
MSB sentory.vn web giá
MB xem tại sentory.vn xem tại sentory.vn sentory.vn web giá
Nam Á sentory.vn xem tại sentory.vn sentory.vn
NCB webgiá.com sentory.vn sentory.vn web giá
OCB webgiá.com webgiá.com sentory.vn sentory.vn
OceanBank sentory.vn webgiá.com
PGBank webgiá.com web giá
PublicBank xem tại sentory.vn sentory.vn webgiá.com webgiá.com
PVcomBank webgiá.com sentory.vn webgiá.com sentory.vn
Sacombank xem tại sentory.vn sentory.vn sentory.vn webgiá.com
Saigonbank sentory.vn webgiá.com web giá
SCB web giá web giá sentory.vn sentory.vn
SeABank xem tại sentory.vn sentory.vn sentory.vn xem tại sentory.vn
SHB xem tại sentory.vn webgiá.com web giá
Techcombank xem tại sentory.vn sentory.vn sentory.vn
TPB webgiá.com sentory.vn sentory.vn
UOB sentory.vn sentory.vn webgiá.com
VIB web giá xem tại sentory.vn sentory.vn
VietABank xem tại sentory.vn xem tại sentory.vn web giá
VietBank sentory.vn sentory.vn webgiá.com
VietCapitalBank sentory.vn web giá web giá
Vietcombank webgiá.com webgiá.com sentory.vn
VietinBank web giá xem tại sentory.vn xem tại sentory.vn
VPBank webgiá.com webgiá.com webgiá.com
VRB sentory.vn web giá xem tại sentory.vn

Related Articles

Trả lời

Back to top button