Điều Kiện Tiêu Chuẩn Là Gì, Điều Kiện (Tiêu) Chuẩn Tiếng Anh Là Gì

Điều kiện tiêu chuẩn là thuật ngữ hay dùng trong môn hóa học hoặc Vật lý, có ảnh hưởng đến thành phần của một vật chất nào đó. Vậy đó là gì?

điều kiện tiêu chuẩn nghĩa là gì

Điều kiện tiêu chuẩn là gì?

Nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn hay STP (viết tắt của Standard temperature and pressure trong tiếng Anh) là các điều kiện vật lý tiêu chuẩn để thực hiện các đo lường trong thí nghiệm, cho phép so sánh giữa các bộ kết quả thí nghiệm. Trên thế giới, STP hiện do IUPAC (Liên minh quốc tế về hóa học thuần túy và ứng dụng) định nghĩa là giá trị quy ước có trị số nhiệt độ 298 độ K ( độ C) và áp suất là 100 kPa (1 bar).[1]

Nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn cũng thường được gọi là điều kiện tiêu chuẩn (đktc). Điều kiện tiêu chuẩn còn có thể bao hàm cả độ ẩm tương đối tiêu chuẩn.

Có nhiều định nghĩa cũng đang được dùng bởi các tổ chức khác về điều kiện tiêu chuẩn (xem bảng bên dưới); trong đó đôi khi khái niệm nhiệt độ phòng (khoảng 25 độ C) được sử dụng thay cho 0 độ C.

Điều kiện tiêu chuẩn trong hóa học là gì?

Bao gồm:

Điều kiện tiêu chuẩn : nhiệt độ ………. , áp suất ………… –

Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa ………. phân tử khí hay ……… mol chất khí. –

Ở đktc , thể tích của 1 mol chất khí bằng ……… lít.

– Người ta quy ước điều kiện thường là ở nht độ ………. và áp suất ……… atm.

Đang xem: điều kiện tiêu chuẩn là gì

 

*

 

Điều kiện tiêu chuẩn : nhiệt độ 0oC , áp suất 1 atm.

Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa 6,022.1023 phân tử khí hay 1 mol chất khí.

Ở đktc , thể tích của 1 mol chất khí bằng 22,4 lít.

Người ta quy ước điều kiện thường là ở nht độ 20oC và áp suất 1 atm.

 

*

 

Điều kiện tiêu chuẩn : nhiệt độ 0oC , áp suất 1 atm

Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa 6.1023 phân tử khí hay 1 mol chất khí. –

Ở đktc , thể tích của 1 mol chất khí bằng 22,4 lít.

– Người ta quy ước điều kiện thường là ở nht độ 20oC và áp suất 1 atm.

 

*

 

Điều kiện tiêu chuẩn : nhiệt độ ….0oC…… , áp suất ..1atm………. –

Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa ….6 * 1023…… phân tử khí hay ….1….. mol chất khí. –

Ở đktc , thể tích của 1 mol chất khí bằng …22,4…… lít.

– Người ta quy ước điều kiện thường là ở nhiệt độ ….20oC…… và áp suất ….1….. atm.

 

Điều kiện tiêu chuẩn:nhiệt độ 0oC,áp suất 1 atm

Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa 6,02.1023 phân tử hay 1 mol chất khí

Ở đktc,thể tích của 1 mol chất khí bằng 22,4 lít

Người ta qui ước điều kiện thường là ở nhiệt độ 20oC và áp suất 1atm

Chúc bạn học tốt

*

 

1.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Feeling Là Gì ? Nghĩa Của Từ Feeling Trong Tiếng Việt

Chọn từ thik hợp để hoànchỉnh thông tin trong các câu sau :

– Điều kiện tiêu chuẩn : nhiệt độ ………. , áp suất …………

– Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa ………. phân tử khí hay ……… mol chất khí.

– Ởđktc , thể tích của 1 mol chất khí bằng ……… lít.

– Người ta quy ước điều kiện thường là ở nht độ ………. và áp suất ……… atm.

2.Thảo luận theo nhóm :

a) Các ý kiến ở câu 1 trên ;

b) Tại sao 1 mol chất khí ở điều kiện thường lại có thể tích lớn hơn ở điều kiện tiêu chuẩn ?

3.Chọn từ/cụm từ thích hợp cho trog ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ở ô Kết luận dưới đây .

( có cùng ;(6,022.10^{23}); rất nhỏ ; rất lớn ; bg nhau ; mol; khác nhau; 22,4;24;25; lít/mol; gam/mol; hai ; lít ; cùng số )

Kết luận :

a) Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa một ….(1)…. phân tử hay …(2)…. phân tử chất khí . ở đhtc , một mol chất khí bất kì đều có thể tích …(3)… lít. Đơn vị đo thể tích mol phân tử chất khí là …(4)…

b) Thể tích của 1 mol các chất rắn , lỏng , khí có thể …(5)… nhưng chúng đều chứa …(6)… phân tử/nguyên tử .

Xem thêm: Hôn Mê Sâu, Suy Gan Sau Khi Uống Thực Phẩm Chức Năng Giảm Cân Hf

c) Ở điều kiện thường ( 20độC , 1 atm ), một mol của mọichất khí đều chiếm một thể tích …(7)…

Tham khảo thêm từ khóa:

điều kiện tiêu chuẩn nghĩa là gì
ở điều kiện tiêu chuẩn

Related Articles

Trả lời

Back to top button