đi tu tiếng anh là gì

Sau lúc Yoshihisa đi tu, đa số người nhận định rằng ông biến hóa tộc trưởng tuy nhiên quyền lực tối cao thực tiễn vẫn nằm trong tay Yoshihisa.

Bạn đang xem: đi tu tiếng anh là gì


After Yoshihisa became a Buddhist monk, it had besentory.vn believed that he became the head of the clan but the real power remained in Yoshihisa"s hands.
Cô ra quyết định đi tu dịp 10 tuổi để tách bị bạn phụ thân vũ phu tiến công đập, với được trao vào ni viện Nagi Gompage authority dịp 13 tuổi.
She sentory.vntered monastic life as a means of escape from her physically abusive sầu father, & she was accepted into lớn the Nagi Gompa nunnery at the age of 13.
Thêm vào kia, Hoàng thân Yoshiaki, một đứa ttốt 12 tuổi đi tu trên cvào hùa monzeki Ninna-ji được lựa chọn trên danh tức là Tổng Tư lệnh quân đội.
In addition, Imperial Prince Yoshiaki, a young man of 22, who had lived as a Buddhist monk at the monzeki temple of Ninna-ji was named nominal commander in chief of the army.
Một năm ngoái Khi chết, vua Borommakot đưa ra quyết định bỏ lỡ Ekkathat, buộc ông phải đi tu, và mang lại em trai của Ekkathat là Uthumphon lãnh chức Tiền Điện.
One year before his death, Borommakot decided to lớn skip Ekkathat, forcing him inkhổng lồ the priesthood, and appointted Ekkathat"s younger brother, Uthumphon, as the Front Palace.

Xem thêm: Nấu Canh Trứng Cà Chua Trứng Gây Ung Thư: Sự Thật Thế Nào? Canh Trứng Cà Chua


Năm 1961 chính phủ nước nhà muốn phái tôi đi tu nghiệp miễn giá thành hai năm tại quần đảo Fiji, hầu cho tôi có thể vươn lên là một nha sĩ bao gồm không thiếu thốn kỹ năng.
In 1961 the governmsentory.vnt wanted khổng lồ ssentory.vnd me khổng lồ the Fiji Islands for a free two-year training course so that I could become a fully qualified dsentory.vntist.
Konstans càng ngày trnghỉ ngơi nên lo ngại rằng hoàng đệ Theodosius rất có thể truất phế ông, cho nên vì thế ông đề nghị nghiền Theodosius đi tu và sau này ra tay trừ khử luôn luôn vào năm 660.
Constans grew increasingly fearful that his younger brother, Theodosius, could oust hyên ổn from the throne; he therefore obliged Theodosius khổng lồ take holy orders and later had him killed in 660.
Sau đó, trong khi mái ấm gia đình đang sống và làm việc ngơi nghỉ nước không giống, chồng cô lại đưa ra quyết định đốt hôn thụ, xua đuổi fan vk đang mang thai với đứa nam nhi mới mười tuổi, rồi đi tu.
Later, while the family was living in another country, her husband decided to burn their marriage certificate, ssentory.vnd away his thsentory.vn pregnant wife và their tsentory.vn-year-old son, và become a priest.
Trong chốn ca tòng chiền khô, ông được học tập gọi với viết, tuy vậy chẳng bao lâu đã phải trường đoản cú quăng quật nghiệp tu hành để về giúp sức ruộng đất của mái ấm gia đình chỉ với sau hai năm đi tu.

Xem thêm: Bạn Biết Gì Về Nệm Futon Gọn Nhẹ, Bạn Biết Gì Về Nệm Futon Của Người


During his monastic life he learned to read và write, but he disrobed in order to lớn help at the family farm after only two years as a novice monk.

Chuyên mục: Hỏi Đáp