Đại Lý Ủy Quyền Là Gì ? Đặc Điểm, Quyền Và Nghĩa Vụ Của Đại Lý Thương Mại?

Đại lý là gì? Đại lý thương mại là gì? Đặc điểm của đại lý thương mại? Quy định chung về đại lý thương mại? Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý thương mại? Quyền và nghĩa vụ của đại lý thương mại?

 

Đặc điểm đại lý thương mại là gì?

Khái niệm đại lí thương mại và chủ thể trong quan hệ đại lí thương mại

Theo Điều 166 Luật Thương mại năm 2005, Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

Đang xem: đại lý ủy quyền là gì

Tham gia quan hệ đại lý thương mại có hai bên: bên giao đại lý và bên đại lý. Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hóa cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân ủy quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ. Bên đại lý là thương nhận hàng hóa để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận ủy quyền cung ứng dịch vụ. Theo quy định của Luật Thương mại 2005 thì hai bên giao đại lý và bên đại lý đều phải là thương nhân, ngành hàng kinh doanh phù hợp với hàng hóa đại lý.

Hoạt động đại lí thương mại

Trong hoạt động đại lí thương mại, bên giao đại lý chuyển cho bên đại lý tiền hoặc hàng hóa và các quy định cụ thể về giá cả hàng hóa cần bán, số lượng, chất lượng, giá cả của hàng hóa cần mua. Bên đại lý được quyền tự do lựa chọn bạn hàng để ký kết hợp đồng theo những quy định cụ thể trong hợp đồng đại lý. Khi ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với khách hàng, bên đại lý sử dụng danh nghĩa của mình và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng ràng buộc bên đại lý với khách hàng. Bên đại lý phải trực tiếp thực hiện theo hợp đồng mua bán hàng hóa đã ký với khách hàng: giao từ kho của mình cho người mua và nhận tiền (đại lý bán hàng) hoặc nhận hàng vào kho của mình và thanh toán tiền hàng cho người bán (đại lý mua hàng). Sau đó, bên đại lý bàn giao kết quả của hoạt động mua bán cho bên giao đại lý.

*

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Trong trường hợp thời gian đại lý dưới một năm thì khoản bồi thường được tính là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý. Trong trường hợp bên đại lý yêu cầu chấm dứt hợp đồng đại lý thì bên đại lý không có quyền yêu cầu bồi thường cho thời gian mà mình đã làm đại lý cho bên giao đại lý.

Như vậy, trong trường hợp bên đại lý yêu cầu chấm dứt hợp đồng và các bên không có thỏa thuận khác thì bên giao đại lý cũng không có quyền yêu cầu bồi thường. Hợp đồng đại lý có thời hạn được thực hiện dài, bên đại lý thường phải đầu tư một nguồn lực nhất định như; nhân lực, tài chính. Cơ sở hạ tầng…để có thể ký kết, thực hiện được hợp đồng đại lý với bên giao đại lý. Do đó trong trường hợp hợp đồng đại lý bị chấm dứt không theo mong muốn của bên đại lý thì các chi phí mà bên đại lý đã đầu tư về thời hạn đại lý và việc bồi thường thiệt hại cho bên đại lý trong trường hợp chấm dứt hợp đồng đại lý theo yêu cầu của bên giao đại lý.

Tuy nhiên trong quan hệ đại lý mua bán hàng hóa, bên giao đại lý không phải giao hàng hoặc tiền cho bên đại lý, đồng thời phải hướng dẫn bên đại lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa như: bảo quản chất lượng…Do vậy, khi bên đại lý đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên giao đại lý cũng chịu không ít ảnh hưởng. hàng hóa giao cho bên đại lý trong thời hạn dài không đảm bảo chất lượng hoặc bên đại lý có ý đồ xấu nếu cố tình không tiêu thụ, bị lộ bí quyết kinh doanh…

Quyền và nghĩa vụ đại lý thương mại tại việt nam

Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư tư vấn: Trong giao dịch qua trung gian, đại lý có đại diện cho quyền lợi bên nào và có chịu trách nhiệm về việc hợp đồng không thực hiện không?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định Luật Thương mại 2005: “Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.”

Về quyền và nghĩa vụ của đại lý thương mại được quy định tại Điều 174 và Điều 175 Luật thương mại 2005 như sau:

– Quyền của bên đại lý: Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên đại lý có các quyền sau đây:

+ Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 175 của Luật thương mại 2005;

+ Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý; nhận lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;

+ Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý;

+ Quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu;

+ Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý mang lại.

Xem thêm: Regarding To Cách Dùng – Câu Ví Dụ,Định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Củaregarding

– Nghĩa vụ của bên đại lý: Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại lý có các nghĩa vụ sau đây:

+ Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định;

+ Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý;

+ Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;

+ Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng đối với đại lý bán; giao hàng mua đối với đại lý mua; tiền cung ứng dịch vụ đối với đại lý cung ứng dịch vụ;

+ Bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;

+ Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý;

+ Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.

Như vậy có thể thấy, trong giao dịch trung gian bên đại lý nhân danh chính mình để thực hiện các hoạt động thương mại, đại điện cho quyền và lợi ích của chính mình.

Xem thêm: Trái Khổ Qua Tiếng Anh Là Gì? Mướp Đắng Trong Tiếng Tiếng Anh

Tuy nhiên nếu hợp đồng không thực hiện được là do lỗi của chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ mà cũng có lỗi của bên đại lý thì bên đại lí phải liên đới chịu trách nhiệm về việc không thực hiện được hợp đồng.

xem thêm các từ khóa:

hợp đồng đại lý thương mại là gì
quan hệ đại lý thương mại là gì

Related Articles

Trả lời

Back to top button