Chiếu tiếng anh là gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vsentory.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chiếu noun Royal proclamation Sedge mat giừơng trải chiếu hoa a bed spread with a flowered sedge mat màn ttách chiếu đất in the open air verb To radiate, to lớn expose to lớn (rays) ngọn đèn điện mọi đơn vị the lamp radiates light all over the house, the lamp lights up the whole house To project coi chiếu phim khổng lồ attover a projection of films, to attend a film show phyên ổn chiếu chình ảnh quốc gia nhiều đẹp mắt the film projected the sights of a beautiful & prosperous country, the film showed a beautiful và prosperous countrydanh trường đoản cú Royal proclamation Sedge mat, sleeping mat giừơng trải chiếu hoa a bed spread with a flowered sedge mat Đổi hoa lót xuống chiếu ở (truyện Kiều ) She"d take all faded flowers lớn line her mat seat, rank chiếu trên seat of honour chiếu dưới seat for comtháng people màn ttránh chiếu khu đất in the open air bi lụy ngủ lại chạm chán chiếu manh thing that comes in the niông xã of timerượu cồn trường đoản cú To radiate, to expose to lớn (rays) ngọn gàng đèn chiếu sáng khắp nhà the lamp radiates light all over the house, the lamp lights up the whole house To project xem chiếu phim to lớn attkết thúc a projection of films, to attend a film show phlặng chiếu chình họa non sông giàu đẹp the film projected the sights of a beautiful and prosperous country, the film showed a beautiful and prosperous country To head, khổng lồ train upon chiếu phía nam mà đi khổng lồ walk, heading south chiếu ống nthùng lên trời to train one"s field-glass upon the sky To checkmate đấm tốt chiếu tướng tá khổng lồ move forward a pawn và checkmate bị chiếu túng thiếu to be checkmated To rely upon, lớn base oneself on chiếu theo luật pháp lớn base oneself on the law chiếu sổ nhưng mà call tên to vì a roll Điện thoại tư vấn relying on a name danh sách

*


Chuyên mục: Hỏi Đáp