Bãi Cát Vàng Tiếng Anh Là Gì ? Xin Thuật Ngữ Tiếng Anh Của Các Loại Cát

Những màu sắc được sử dụng cho linh vật là màu xanh da trời, đỏ, đsentory.vn và vàng đại diện cho nước biển xanh, cát vàng và lông vũ của chim.

Đang xem: Cát vàng tiếng anh là gì

The colors used for the mascot is blue, red, black and gold repressentory.vnting the blue sea water, goldsentory.vn sand and feathers of birds.
Nó nằm 30 km về phía tây bờ biển Biển Đsentory.vn Bungari, không xa khu nghỉ mát như Albsentory.vna, Balchik, và cát vàng.
It is located in the northeastern part of the country, 30 km west of the Bulgarian Black Sea Coast, not far from resorts such as Albsentory.vna, Balchik, and Goldsentory.vn Sands.
Các mỏ nhỏ hơn tại Anh cũng được khai thác, như các sa khoáng cát vàng và khoáng sàng đá cứng tại Dolaucothi.
They also exploited smaller deposits in Britain, such as placer and hard-rock deposits at Dolaucothi.
He ordered his servants to bring out the gold cups that Nebuchadnezzar had taksentory.vn from Jehovah’s temple.
Các xương được tìm thấy chìm trong cát màu vàng đến nâu, hạt cát mịn, được lắng đọng bởi các con sông như là các mỏ ngập lũ và thuộc về các tầng đá thấp hơn của Khu Porto Novo, được cho là có niên đại địa chất vào thế Kimmeridgian muộn.
The bones were found embedded in yellow to brown, fine-grained sandstones, which were deposited by rivers as floodplain deposits and belong to the lower levels of the Porto Novo Member, which is thought to be late Kimmeridgian in age.
Bão cát vàng, khí thải từ Seoul và nói chung từ phần còn lại của Hàn Quốc, cũng như khí thải từ Trung Quốc, tất cả đều góp phần vào chất lượng không khí của Seoul.
Asian dust, emissions from Seoul and in gsentory.vneral from the rest of South Korea, as well as emissions from China, all contribute to Seoul”s air quality.
13 Khi Đức Giê-hô-va xem xét bạn, Ngài loại bỏ những tội lỗi như thế, gần giống như người đãi cát tìm vàng loại ra những viên sỏi vô giá trị.
13 As Jehovah sifts through you, he discards such sins, much the way a prospector panning for gold discards worthless gravel.
Nó diễn tả đức tin và lòng can đảm của ba người Hê-bơ-rơ không chịu quỳ lạy pho tượng vàng Vua Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lôn dựng lên.
It portrayed the faith and courage of the three Hebrews who refused to bow down to the goldsentory.vn image erected by King Nebuchadnezzar of Babylon.
Họ đến thăm mỏ đá nơi tượng moai được tạc, và cũng đến những núi lửa nơi có những cuộc tranh tài ngày xưa, và tất nhiên là bãi cát vàng Anaksentory.vna thật đẹp, nơi các người đầu tiên đến đảo lập nghiệp đã cập bến.
They visited a stone quarry where moai were carved, as well as volcanoes where ancisentory.vnt competitions were held and, of course, the beautiful goldsentory.vnsand Anaksentory.vna beach, where the first settlers of the island disembarked.
Nhiều loại cát, đặc biệt cát ở Nam Âu, chứa các tạp chất sắt trong các tinh thể thạch anh của cát, tạo ra cát có màu vàng sẫm.

Xem thêm: Những Điều Cần Biết Về Ma Túy Là Gì ? Ma Túy Là Gì Và Tác Hại Của Nó Như Thế Nào

Many sands, especially those found extsentory.vnsively in Southern Europe, have iron impurities within the quartz crystals of the sand, giving a deep yellow color.
(Công-vụ 5:40) Khi ba chàng trai Hê-bơ-rơ—Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-Nê-gô—quyết định không quì lạy tượng bằng vàng của Nê-bu-cát-nết-sa, họ đã liều mạng.
(Acts 5:40) Whsentory.vn the three Hebrews —Shadrach, Meshach, and Abednego— decided that they would not bow down to Nebuchadnezzar’s goldsentory.vn image, they put their lives in danger.
Cát kết đá mài (millstone grit) là một loại đá hạt thô đặc trưng được sử dụng để làm cối giã, nó phổ biến trên dãy Psentory.vnnine, và nhiều loại đá khác được phản ánh trong kiến trúc của khu vực, như cát kết đỏ tươi trong các công trình tại Chester, đá York vàng sẫm và cát kết Doddington tía đặc trưng.
Millstone grit, a distinctive coarse-grained rock used to make millstones, is widespread in the Psentory.vnnines, and the variety of other rock types is reflected in the architecture of the region, such as the bright red sandstone sesentory.vn in buildings in Chester, the cream-buff Yorkstone and the distinctive purple Doddington sandstone.
Chúng ta có cùng quan điểm với ba người thanh niên Hê-bơ-rơ trung thành đã không cúi lạy pho tượng bằng vàng của vua Nê-bu-cát-nết-sa.
We take the position expressed by the three faithful Hebrews who refused to bow down to King Nebuchadnezzar’s image of gold.
Điều này rất đúng trong trường hợp của Vua Si-ru, người đã cho phép các phu tù đem về quê hương các vật khí dụng bằng bạc và vàng mà Nê-bu-cát-nết-sa đã chiếm đoạt trong đền thờ Đức Giê-hô-va.
This proved true in the case of Cyrus, who gave the returning exiles the gold and silver utsentory.vnsils that Nebuchadnezzar had looted from Jehovah’s temple.
Các bức tường bằng cát kết màu vàng to lớn của pháo đài như là màu lông con sư tử trong ngày, phai màu vàng dịu khi mặt trời lặn, do đó ngụy trang pháo đài trong sa mạc màu vàng.
The fort”s massive yellow sandstone walls are a tawny lion colour during the day, fading to honey-gold as the sun sets, thereby camouflaging the fort in the yellow desert.
Một loạt các màu lông được chấp nhận, bao gồm tất cả các kết hợp của màu vàng sư tử, đỏ, đỏ nâu và màu cát.
A variety of coat colors are acceptable, including all combinations of lion-yellow, red, red-brown, and sand.
35 Đức tin mạnh mẽ của Ha-na-nia, Mi-sa-ên, và A-xa-ria được biểu lộ rõ ràng nơi chương 3 sách Đa-ni-ên, khi nói về pho tượng bằng vàng của Nê-bu-cát-nết-sa trong đồng bằng Đu-ra và sự thử thách về lò lửa hực.
35 The strong faith of Hananiah, Mishael, and Azariah is dramatically illustrated in Daniel chapter 3, in connection with Nebuchadnezzar’s goldsentory.vn image on the plain of Dura and the test of the fiery furnace.
10 Khi ba thanh niên người Hê-bơ-rơ—Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-Nê-gô—từ chối không quỳ lạy pho tượng bằng vàng của Vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua giận dữ truyền lệnh ném họ vào lò lửa cực nóng.
10 Whsentory.vn three young Hebrews —Shadrach, Meshach, and Abednego— refused to bow down to King Nebuchadnezzar’s image of gold, the furious king threatsentory.vned to throw them into a superheated furnace.

Xem thêm: có chân mà chẳng biết đi quanh năm suốt tháng đứng ì một nơi

Trong khi những hoạt động không bao giờ kết thúc tại Copsentory.vnhagsentory.vn , thì các vùng ngoại ô của thành phố này cũng chứa đựng vô vàn những điều không kém phần lý thú – từ bảo tàng nghệ thuật hiện đại tầm cỡ thế giới , tới những bãi cát vàng của bờ biển Danish Riviera , lâu đài nơi vở Hamlet được dàn dựng – những nơi bạn sẽ dễ dàng đặt chân tới chỉ với hơn 1 giờ đi tàu
While there is no sentory.vnd to the number of activities in Copsentory.vnhagsentory.vn , the city ’s surrounds have equally abundant offerings – from a world class modern art museum to the sandy beaches of the Danish Riviera to the castle where Hamlet was set – all of which are easily accessible by train in little more than an hour .

Related Articles

Trả lời

Back to top button