Card reader là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ sentory.vn.

Bạn đang xem: Card reader là gì

Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.

Xem thêm: Cách Nấu Canh Chân Giò Nấu Canh, 3 Món Canh Móng Giò Siêu Ngon Cho Ngày Nóng


The cards work by transmitting an identification code lớn a card reader on a turnstile, cash register, or virtually anything that controls access or payment.

Xem thêm: Vùng Kín Bị Ngứa Rát Và Sưng Đỏ Và Lồi Ra Là Do Đâu? Có Phải


A tarot card reader predicts that the cosmic union can only happen where water & iron are compatible!
An electronic calculator with delay-line memory, programmed by a connection panel, that was connected to lớn a tabulator or card reader-punch.
The built-in magnetic card reader/writer could be used to lớn save programs & data, with the ability lớn combine data from multiple cards.
The magnetic card reader used a large card (30 centimet x 35 cm) with the top part used as a printer ledger.
Their loyalty program involves a loyalty card that is swiped through a card reader in kiosks at the entrances lớn team events.
Các quan điểm của những ví dụ ko bộc lộ quan điểm của các biên tập viên sentory.vn sentory.vn hoặc của sentory.vn University Press tốt của những đơn vị trao giấy phép.
*

If a country has a không lấy phí press, its newspapers, magazines, and television and radio stations are able to express any opinions they want, even if these criticize the government & other organizations.

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập sentory.vn English sentory.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Hỏi Đáp