“ Cán Bộ Nguồn Là Gì ? Điều Kiện Được Đề Bạt Là Cán Bộ Dự Nguồn

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)

Vietnamese term or phrase: Cán bộ nguồn
English translation: Reserve Human Resouces/ Force
Entered by: Mai Anh Tran

Cán bộ dự nguồn là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4: “Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước”. Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức được quy định tại Chương II Luật Cán bộ, công chức và tại quy định của Luật Cán bộ, công chức không có khái niệm cán bộ nguồn, quyền và nghĩa vụ của cán bộ nguồn.

cán bộ nguồn là gì

Việc điều động, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn này đến làm việc ở xã, phường, thị trấn khác được quy định cụ thể tại Điều 27 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn: “Ban hành quy định về phân cấp quản lý đối với công chức cấp xã và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội ngũ công chức cấp xã”. Do vậy, đề nghị bà liên hệ với UBND thành phố Hà Nội để được biết thêm thông tin chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện điều động, bổ nhiệm.

Đang xem: Cán bộ nguồn là gì

15:41 May 10, 2015

Vietnamese to English translations Bus/Financial – Human Resources

Vietnamese term or phrase: Cán bộ nguồn
“Tổ chức một chương trình đào tạo cán bộ nguồn trong vòng 06 tháng kể từ khi ký hợp đồng.” Cán bộ nguồn ở đây chỉ những nhân viên nòng cốt, được bên B chọn lọc để bên A đào tạo.

Mai Anh Tran

Local time: 15:57Reserve Human Resouces/ Force

Explanation:“Cán bộ nguồn” hay “Đội hậu bị” là thuật ngữ thường gặp trong công tác quy hoạch cán bộ của các cơ quan Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của Việt Nam, và dần được sử dụng với các tổ chức doanh nghiệp ở mọi cấp

Quy hoạch cán bộ nguồn là gì?

Một khâu công tác quan trọng của công tác cán bộ ở các tổ chức trong hệ thống chính trị nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thuật ngữ QHCB bắt nguồn từ các quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo quy hoạch, kế hoạch ở Việt Nam, đòi hỏi các cấp, các ngành phải xây dựng các quy hoạch, kế hoạch cán bộ, công chức cho đồng bộ với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xãhội; sau đó, vấn đề QHCB đã từng bước phát triển thành một chủ trương công tác của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị – xã hội, nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ một cách chủ động, có kế hoạch, bảo đảm về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ cho từng ngành, từng địa phương và cơ sở, cả trước mắt và lâu dài, khắc phục tình trạng bố trí, sử dụng cán bộ một cách thiếu kế hoạch, bị động, không đồng bộ, kém hiệu quả. Các cơ quan làm công tác QHCB phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ sở, tình hình tổ chức bộ máy; đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức đương chức hiện có và nguồn cán bộ có thể được bổ sung; dự kiến nhu cầu về đội ngũ cán bộ trong thời gian trước mắt và lâu dài để chủ động có kế hoạch lựa chọn cán bộ đưa vào quy hoạch và tiến hành việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kì.

This person is a sentory.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a sentory.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Works in field”, this, event, “170px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nguyen ThaiVietnamLocal time: 15:57

 

Summary of answers provided

5 Management trainee This person is a sentory.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a sentory.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Dung Huu Nguyen Xem thêm: What Is Etd Và Eta Trong Vận Tải, Etd Và Eta Là Gì

*

 

5Reserve Human Resouces/ ForceThis person is a sentory.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a sentory.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nguyen Thai

Những cán bộ này chưa phải đảm nhiệm vai trò một cách chính thức của một vị trí được nói tới trong hợp đồng, mà họ chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Một số người trong đội ngũ cán bộ nguồn này sẽ được tuyển chọn để đảm nhiệm vai trò chính thức.

Xem thêm: 4 Bệnh Ngoài Da Ở Vùng Kín Bị Khô Bong Da Phải Làm Sao? Viêm Da Cơ Địa Ở Vùng Kín Và Cách Xử Lý An Toàn

Explanation:SuggestionThis person is a sentory.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a sentory.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Dung Huu NguyenVietnamLocal time: 15:57Works in fieldNative speaker of: English, Vietnamese

Xem thêm từ khóa:

cán bộ nguồn nghĩa là gì
cán bộ nguồn tiếng anh là gì
cán bộ tuyển dụng nguồn là gì

 

Related Articles

Trả lời

Back to top button