Sự Bá Đạo Của Các Phím Tắt Trong Sublime Text 3 Hiệu Quả Hơn

Việc nắm vững phím tắt sẽ giúp chúng ta thao tác nhanh hơn, dưới đây là bảng tổng hợp các phím tắt trong Sublime Text 3.

Chung
Ctrl+Shift+P Mở Command Prompt
Ctrl+K, Ctrl+B Ẩn/hiện side bar
Chỉnh sửa
Ctrl+Shift+↑ Dịch chuyển dòng/vùng chọn lên 1 dòng
Ctrl+Shift+↓ Dịch chuyển dòng/vùng chọn xuống 1 dòng
Ctrl+L Chọn dòng hiện tại, tiếp tục nhấn Ctrl+L để chọn dòng tiếp theo
Ctrl+D Chọn một từ, tiếp tục nhấn Ctrl+D để chọn những từ giống vậy
Ctrl+Shift+D Nhân đôi dòng hiện tại
Ctrl+M Đi tới dấu đóng ngoặc gần nhất – Lặp lại để đi tới dấu mở ngoặc
Ctrl+Shift+M Chọn toàn bộ nội dung trong dấu ngoặc
Ctrl+Shift+K Xóa toàn bộ dòng
Ctrl+> Lùi dòng hiện tại vào trong 1 tab
Ctrl+< Lùi dòng hiện tại ra ngoài 1 tab
Ctrl+/ Comment/Un-comment dòng/vùng chọn hiện tại
Điều hướng/di chuyển
Ctrl+P Mở nhanh file bằng tên
Ctrl+R Đi đến kí tự cần tìm
Ctrl+; Đi đến từ trong file hiện tại
Ctrl+G Đi đến dòng trong file hiện tại
Tìm kiếm và thay thế
Ctrl+F Tìm
Ctrl+H Thay thế
Ctrl+Shift+F Tìm trong các file đang mở
Tabs
Ctrl+Shift+T Mở tab đã đóng gần nhất
Ctrl+Tab Di chuyển qua lại giữa các tab
Ctrl+W Đóng tab hiện tại
Alt+ Đi tới tab thứ
Chia màn hình
Alt+Shift+NUM Chia màn hình thành cột
Alt+Shift+5 Chia màn hình thành grid gồm 4 groups
Alt+Shift+8 Chia màn hình thành 2 hàng
Ctrl+ Đi tới group thứ
Ctrl+ Chuyển file tới group thứ
Bookmarks
Ctrl+F2 Bookmarks/Bỏ bookmarks
F2 Đi tới bookmarks tiếp theo
Shift+F2 Đi tới bookmarks trước
Ctrl+Shift+F2 Xóa tất cả bookmarks
Thao tác với văn bản
Ctrl+K, Ctrl+U Chuyển vùng chọn sang chữ in hoa
Ctrl+K, Ctrl+L Chuyển vùng chọn sang chữ thường

*

Tòng Huỳnh

Giúp một ai đó thành công đó là niềm hạnh phúc với mình. Hi vọng được làm quen, kết bạn với tất cả mọi người.

Related Articles

Trả lời

Back to top button