” Bán Thành Phẩm Tiếng Anh Là Gì ? Tra Từ Bán Thành Phẩm

Ba hàng hoá xuất khẩu hàng đầu của đô thị là dầu thô (40%), sắt bán thành phẩm (16%), và thép bán thành phẩm (11%).

Đang xem: Bán thành phẩm tiếng anh là gì

The top three goods exported by the municipality were crude petroleum (40%), semi finished iron product (16%), and semi finished steel products (11%).
Dupré Analytics cho rằng các công ty liên kết với China Zhongwang đã chuyển hơn 1 triệu tấn sản phẩm bán thành phẩm đến Mexico.
Dupré Analytics alleged that companies associated with China Zhongwang has shipped over 1 million tons of semi-manufactured products to Mexico.
Sản phẩm đang chế tạo (WIP) hay bán thành phẩm – Vật liệu và các thành phần đã bắt đầu quá trình chuyển đổi sang thành phẩm.
Work in process, WIP – materials and components that have begun their transformation to finished goods.
Năm 1952, D.H. Peterson và H.C. Murray thực hiện quy trình sử dụng nấm Rhizopus to oxy hóa progesterone thành hợp chất bán thành phẩm sản xuất cortisone.
In 1952, D.H. Peterson and H.C. Murray of Upjohn developed a process that used Rhizopus mold to oxidize progesterone into a compound that was readily converted to cortisone.
Bán thành phẩm của công ty bao gồm các vật liệu đó từ khi đưa chúng vào sản xuất cho đến khi hoàn thành và sẵn sàng để bán cho các khách hàng bán buôn hay bán lẻ.
The firm”s work in process includes those materials from the time of release to the work floor until they become complete and ready for sale to wholesale or retail customers.
Trong bối cảnh của hệ thống sản xuất chế tạo, hàng tồn kho đề cập đến tất cả các công việc đã xảy ra – nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm trước khi bán và rời khỏi hệ thống sản xuất.
In the context of a manufacturing production system, inventory refers to all work that has occurred – raw materials, partially finished products, finished products prior to sale and departure from the manufacturing system.
Công ty này được cho là đã cố gắng che giấu nguồn gốc Trung Quốc của khoảng gần 1 triệu tấn nhôm bằng cách xuất khẩu các sản phẩm bán thành phẩm đến Mexico trước khi nấu chảy chúng để bán trên thị trường Mỹ.
The company is alleged to have attempted to hide the Chinese origin of allegedly nearly 1 million tons of aluminum by exporting semi-manufactured products to Mexico before remelting them for sale on the US market.
Lý do chính là trong một chuỗi cung ứng thông thường sẽ có nhiều giao dịch B2B liên quan đến tiểu thành phần nguyên liệu, và chỉ có một giao dịch B2C, đặc biệt là bán thành phẩm đến khách hàng cuối cùng.

Xem thêm: Get Zingplay Cờ Tướng – Download Cờ Tướng Zingplay

The primary reason for this is that in a typical supply chain there will be many B2B transactions involving subcomponents or raw materials, and only one B2C transaction, specifically the sale of the finished product to the end customer.
Trong khoảng 13 tỷ đô la được dành ra cho tới giữa năm 1951, 3,4 tỷ đô la được dùng để nhập nguyên liệu thô và hàng bán thành phẩm; 3,2 tỷ đô la dành cho lương thực, thực phẩm và phân bón; 1,9 tỷ mua máy móc, xe cộ và thiết bị; 1,6 tỷ cho xăng dầu.
Of the some $13 billion allotted by mid-1951, $3.4 billion had been spent on imports of raw materials and semi-manufactured products; $3.2 billion on food, feed, and fertilizer; $1.9 billion on machines, vehicles, and equipment; and $1.6 billion on fuel.
Khái niệm về hàng tồn kho, vật tư tồn kho hoặc bán thành phẩm đã được mở rộng từ các hệ thống sản xuất đến các doanh nghiệp dịch vụ cho đến các dự án, bằng cách khái quát hóa định nghĩa là “tất cả công việc trong quá trình sản xuất – tất cả công việc đang hoặc đã xảy ra trước khi hoàn thành sản xuất”.
The concept of inventory, stock or work-in-process has been extended from manufacturing systems to service businesses and projects, by generalizing the definition to be “all work within the process of production- all work that is or has occurred prior to the completion of production.”
Các hãng bán dẫn có thể là một trường hợp đặc biệt; họ không chỉ được phép bán silicon thành phẩm có chứa lõi ARM, mà họ còn có quyền tái sản xuất lõi ARM cho các khách hàng khác.
Merchant foundries can be a special case; not only are they allowed to sell finished silicon containing ARM cores, they generally hold the right to re-manufacture ARM cores for other customers.
Giao dịch cuối cùng, một chiếc xe thành phẩm bán cho người tiêu dùng, là một giao dịch đơn lẻ (B2C).
Love Story became the top-selling work of fiction for all of 1970 in the United States, and was translated into more than 20 languages.
Sô-cô-la sữa của Hershey nhanh chóng trở thành sản phẩm bán trên thị trường toàn quốc đầu tiên về loại hình này.
Tôi là người biết tổ chức và rất thành công trong việc bán sản phẩm của mình cho những tên tội phạm.
Để có thể kiếm được tiền ngay lập tức, Chang-min phải từ bỏ giấc mơ làm bác sĩ, và trở thành nhân viên bán dược phẩm.
In order to earn money right away, Chang-min gives up his dream of becoming a doctor, and instead becomes a pharmaceutical salesman.
Chúng tôi đang tất cả được theo dõi, đăng nhập, cataloged, tiền và chuyển thành các sản phẩm để bán.

Xem thêm: Cách Nấu Lẩu Hải Sản Thập Cẩm Ngon Cho Mọi Nhà, Cách Nấu Lẩu Hải Sản Thập Cẩm Tại Nhà

“Đỉnh cao!”, Lewis viết, “Album thứ tư của Led Zeppelin có thể trở thành sản phẩm bán chạy nhất trong mọi cuốn catalogue và là album tiêu biểu và thành công nhất đại diện cho ban nhạc này.”
“Ultimately,” writes Lewis, “the fourth Zeppelin album would be the most durable seller in their catalogue and the most impressive critical and commercial success of their career”.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Trả lời

Back to top button