100920: ktnt hà nội – hà nội

Người viết: Nguyễn Minh Châu lúc 11.11.2017 Bưu điện – Vnpost – EMS

Đang xem: 100920: ktnt hà nội – hà nội

Ktnt hà nội – hà nội là gì?

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được hình thành trên cơ sở triển khai Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT) do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg ngày 23/3/2005.

Ktnt hà nội - hà nội là gì

– Ngày 01/6/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 674/QĐ-TTg ngày 01/6/2007 về phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam. Theo đó Tổng công ty Bưu chính Việt Nam là Tổng công ty nhà nước, do Nhà nước thành lập, hoạt động chuyên về lĩnh vực Bưu chính, hạch toán kinh tế độc lập và được Nhà nước giao vốn thông qua Tập đoàn, Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT là đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty và là Hội đồng thành viên của Tổng công ty. Thực hiện Quyết định 674/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/6/2007 Bộ Bưu chính Viễn Thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ban hành Quyết định số 16/2007/QĐ-TCCB-BBCVT về việc thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

Mạng lưới ktnt hà nội – hà nội

– Hệ thống điểm phục vụ: hơn 13.000 điểm, bán kính phục vụ bình quân đạt 2,93 km/điểm đảm bảo mỗi xã có tối thiểu một điểm phục vụ, số dân phục vụ bình quân đạt hơn 7.100 người/điểm.

Trong đó:

+ 64 bưu cục giao dịch cấp 1;
+ 760 bưu cục giao dịch cấp 2;

+ 1.793 bưu cục giao dịch cấp 3;

+ 8.184 Bưu điện – Văn hóa xã (BĐ-VHX);
+ 434 đại lý bưu điện;
+ 43 Kiốt;
+ 1.460 thùng thư công cộng độc lập;

Mã số: 129000
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Cầu Diễn 2
Địa chỉ: Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.3833800)
Mã số: 129700
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Nhổn
Địa chỉ: Thôn Văn Trì, Xã Minh Khai, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 7657815)
Mã số: 130000
Bưu cục: Điểm BĐVHX Đại Mỗ
Địa chỉ: Tổ dân phố xóm Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 043.8392426)
Mã số: 130500
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tài Chính
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Đông Ngạc, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 8385954)
Mã số: 130501
Bưu cục: Điểm BĐVHX Đông Ngạc
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Đông Ngạc, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 8388499)
Mã số: 129301
Bưu cục: Điểm BĐVHX Xuân Đỉnh
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 8388566)
Mã số: 129900
Bưu cục: Điểm BĐVHX Thụy Phương
Địa chỉ: Thôn Đông Sen, Xã Thụy Phương, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 8383240)
Mã số: 130400
Bưu cục: Điểm BĐVHX Thượng Cát
Địa chỉ: Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 7510390)
Mã số: 130301
Bưu cục: Điểm BĐVHX Trung Văn
Địa chỉ: Thôn Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 043.38391492)
Mã số: 129810
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Cổ Nhuế
Địa chỉ: Thôn Viên 1, Xã Cổ Nhuế, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 37552810)
Mã số: 130200
Bưu cục: Điểm BĐVHX Liên Mạc
Địa chỉ: Xóm Cổng Cầu, Xã Liên Mạc, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 7510471)
Mã số: 129100
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Thăng Long
Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37681913)
Mã số: 129140
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Mỹ Đình 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37870780)
Mã số: 100930
Bưu cục: Bưu cục văn phòng DP – Hà Nội
Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )
Mã số: 100920
Bưu cục: Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTNT Hà Nội
Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02437682971)
Mã số: 100910
Bưu cục: Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTLT Hà Nội
Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02437683639)
Mã số: 100955
Bưu cục: Bưu cục Ngoại dịch ND – Hà Nội
Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37682970)
Mã số: 100925
Bưu cục: Bưu cục văn phòng UT – Hà Nội
Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )
Mã số: 100959
Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển TC – Hà Nội
Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 04 37681811)
Mã số: 129834
Bưu cục: Điểm BĐVHX Nguyễn Văn Thạc
Địa chỉ: Đường Cổ Nhuế, Xã Cổ Nhuế, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )
Mã số: 129629
Bưu cục: Điểm BĐVHX Xuân Phương
Địa chỉ: Thôn Thị Cẩm, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )
Mã số: 129731
Bưu cục: Điểm BĐVHX Minh Khai
Địa chỉ: Thôn Ngoạ Long, Xã Minh Khai, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )
Mã số: 129150
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Mỹ Đình 3
Địa chỉ: Thôn Nhân Mỹ, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )
Mã số: 100960
Bưu cục: Bưu cục Tài Chính MOC Ngoại dịch
Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )
Mã số: 100961
Bưu cục: Bưu cục Tài Chính MOC Nội dịch
Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )
Mã số: 130660
Bưu cục: Bưu cục Phát cấp 1 Bưu cục phát Ngoại dịch
Địa chỉ: Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37681817)
Mã số: 100940
Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Bưu cục Khai thác Chuyển phát nhanh
Địa chỉ: Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 04.85853250)

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Dutch Là Gì, Nghĩa Của Từ Dutch, Nghĩa Của Từ Dutch Trong Tiếng Việt

Mã số: 100916
Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển Hà Nội EMS LT
Địa chỉ: Sô´26, Đường Phạm Văn Đồng, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )
Mã số: 130315
Bưu cục: Bưu cục văn phòng Trung chuyển nội tỉnh
Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )
Mã số: 101000
Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 Hà Nội EMS NT
Địa chỉ: Sô´26, Đường Phạm Văn Đồng, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )
Mã số: 101006
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Giao dịch Tân Xuân
Địa chỉ: Đường Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )
Mã số: 130670
Bưu cục: Bưu cục Phát cấp 1 BCP Phạm Hùng
Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37857288)
Mã số: 100956
Bưu cục: Bưu cục Ngoại dịch Bưu cục Ngoại dịch NB
Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.35843324)
Mã số: 130680
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 UT VCKVMB
Địa chỉ: Khu phố Lô A2/CN8 cụm công nghiệp vừa và n, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )
Mã số: 130656
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 TMĐT Nguyễn Cơ Thạch
Địa chỉ: Sô´14, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37633838)
Mã số: 100958
Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh
Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 04.37681813)
Mã số: 130655
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 KHL Thăng Long
Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.32272098)
Mã số: 100931
Bưu cục: Bưu cục văn phòng DP – VP CÔNG TY
Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )
Mã số: 129090
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 KHL Mỹ Đình
Địa chỉ: Sô´19, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37853333)
Mã số: 130760
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 UT VCKVMB 2
Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )
Mã số: 130020
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Đại Mỗ
Địa chỉ: Sô´522, Tổ dân phố xóm Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm (ÐT:  024.32272927)
Mã số: 130665
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 HCC Từ Liêm
Địa chỉ: Sô´19, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.32262739)
Mã số: 130690
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Xuân Phương
Địa chỉ: Sô´171, Đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.32272925)
Mã số: 130657
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 TMĐT Thường Tín
Địa chỉ: Sô´14, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )
Mã số: 110959
Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển TC Hà Nội 2
Địa chỉ: Sô´5, Đường Mỹ Đình, ngõ 322, ngách 322/158, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI sentory.vn
MST: 0314304062
ĐT: 0898 863 928 – 0868 105 495
STK: 26686666 – Ngân hàng ACB – CN Tân Phong – HCM
VP HCM: 02-04 Alexandre de Rhodes, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
Kho hàng HCM: 132/4 Đường Hiệp Thành 45, Phường Hiệp Thành, Quận 12, HCM
Kho Hà Nội: 88 Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Website: sentory.vn – Facebook.com/sentory.vn
Email: <email protected> – <email protected>

Marketing bởi OneAds Digital

 

Người viết: Nguyễn Minh Châu lúc 11.11.2017 Bưu điện – Vnpost – EMS
Quy chế hoạt động Chính sách bảo mật Quy định Thanh toán Chính sách Bảo hành Quy trình Đặt Mua hàng Chính sách hoạt động

Người viết: Nguyễn Minh Châu lúc 11.11.2017 Bưu điện – Vnpost – EMS
Kho HCM: 132/4 Đường Hiệp Thành 45, Phường Hiệp Thành, Quận 12, HCM
Kho Hà Nội: 88 Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, HN Mua hàng HCM: 0898 863 928
Mua hàng Hà Nội: 0906 213 001
CSKH: 0868 105 495 Liên hệ sản xuất: 0912 703 493 <email protected> – <email protected>
TRANG CHỦ Giới thiệu Giải thưởng Liên hệ SẢN PHẨM Top sản phẩm bán chạy Hộp (Thùng) carton đóng gói Hộp thông dụng Hộp có nắp cài Hộp dẹt Hộp cao Hộp đựng giày Hộp carton nhỏ Hộp carton lớn (>30cm) Hộp carton trơn (tiết kiệm chi phí) Túi giao hàng Túi nilon giao hàng Túi giấy lót bóng khí Túi giấy Kraft có quai Phụ kiện chêm chèn Giấy chèn Túi bóng khí Màng xốp hơi nhỏ Màng xốp hơi to Phụ kiện đóng gói Decal HÀNG DỄ VỠ Băng keo dán thùng Giấy Kraft (xi măng) gói hàng Màng co – Màng PE Sản phẩm Bảo vệ môi trường Danh sách sản phẩm sentory.vn Hướng dẫn đóng gói Chính sách giao hàng của sentory.vn SẢN PHẨM NGÀNH HÀNG Mỹ Phẩm Thời Trang Giày Dép Đồ Công Nghệ Thực Phẩm SẢN XUẤT THÙNG THEO YÊU CẦU Sản xuất thùng giấy carton Thùng carton 3 lớp Thùng carton 5 lớp Thùng carton 7 lớp Bao bì carton Bao bì thùng Carton Thùng carton tại Hồ Chí Minh Thùng carton tại Bình Dương Thùng carton tại Đồng Nai Thùng carton tại Long An Thùng carton tại Cần Thơ Thùng carton tại Bình Phước Thùng carton tại Bến Tre Thùng carton tại Vũng Tàu Thùng carton tại Ninh Thuận Thùng carton tại Tây Ninh Thùng carton tại Gia Lai Thùng carton tại Kom tum Thùng carton tại Lâm Đồng Màng xốp hơi TIN TỨC Chương trình ưu đãi Phương pháp đóng gói Tìm hiểu thùng Carton Vai trò thùng Carton Sản xuất thùng Carton Túi nilon giao hàng Tin tức sentory.vn Video đóng gói Hãng vận chuyển Viettel Post Bưu điện – VNPost – EMS Giaohangnhanh Ship COD là gì ? GoldTimes Post Thiết kế Web bán hàng TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ Tìm kiếm Giới thiệu Giải thưởng Liên hệ Tuyển Dụng Đăng nhập

Copyright © 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI

Powered by Haravan

 

Giỏ hàng

Xem thêm: 1Kg Bằng Bao Nhiêu G Bằng Bao Nhiêu G, Kg, Các Cách Đổi Đơn Vị Đo Khối Lượng

Hiện chưa có sản phẩm TỔNG TIỀN: 0₫ Xem giỏ hàng Thanh toán

Related Articles

Trả lời

Back to top button